Het EPC-certificaat is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen, collectieve woongebouwen, enz. in het Vlaams gewest.

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, … al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.

Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur. De energiescore wordt namelijk berekend op basis van een primair energieverbruik, dat uitdrukt hoeveel fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) worden gebruikt voor de gebouwinstallaties. 

Paul Bielen is energiedeskundige type A. Hij kan een officieel EPC-certificaat opstellen.

Voor het opmaken van een EPC-certificaat is een bezoek aan de woning noodzakelijk. Dit bezoek kan 1 tot 2 uur duren. Er moeten tal van materiaal- en constructiegegevens vastgesteld worden. Tevens moeten de buitenafmetingen en belangrijkste binnenafmetingen opgemeten worden. Als er plannen van het gebouw beschikbaar zijn, kan hiermee heel wat tijd gewonnen worden. Er is ook toegang nodig tot de stookruimte van de centrale verwarming.

Als u facturen of andere officiële bewijsstukken hebt van recent uitgevoerde renovaties qua energie is het  belangrijk om ook deze ter beschikking te stellen.

Belangrijk voor het opstellen van het EPC is de samenstelling van de muur. Vaak zijn geen officiële bewijsstukken aanwezig omtrent de isolatie.

Elyon beschikt over een endoscoop zodat een klein gaatje volstaat om de muursamenstelling te kunnen vaststellen.